چرا خواستگاری دختر از پسر نباید به صورت مستقیم باشد ؟

چرا دخترها نباید از پسرها به صورت مستقیم خواستگاری کنند ؟

 

مرسوم است که پسرها به خواستگاری دخترها بروند و جواب نهایی با دختر خانم باشد . شاید شما به عنوان یک دختر این سوال برایتان مطرح شود که تا کی باید منتظر بمانید تا خواستگار مورد نظرتان پیدا شود ؟ چرا خودتان از پسری خواستگاری نکنید ؟ در این مقاله علت این مساله که چرا خواستگاری دختر از پسر نباید به  صورت مسقیم باشد را بررسی می کنیم .

 

چرا خواستگاری دختر از پسر نباید به صورت مستقیم باشد ؟

 

استاد مطهری در مورد خواستگاری می گوید :
از قدیم رسم بر این بوده که مردان نزد زنان رفته و از آنان تقاضای همسری می کرده اند و این از بزرگترین نشانه های احترام به زن بوده است . طبیعت مرد را مظهر عاشق شدن و زن را مظهر معشوق بودن ، زن را گل و مرد را بلبل ، زن را شمع و مرد را پروانه ، مرد را نیاز و زن را ناز قرار داده است . برای مرد قابل تحمل می باشد که از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود ، سپس از زن دیگری خواستگاری کند و جواب رد بشنود تا بالاخره زنی جواب مثبت به او بدهد ، اما این کار برای زن قابل تحمل نیست .

 

اینکه مرسوم شده است پسر به خواستگاری دختر برود ، رسمی است موافق فطرت و طبیعت . چون دختر نیازمند توجه است . اگر از پسری خواستگاری کند و جواب منفی بشنود ، برایش شکست روحی تلقی می شود .

 

معایب خواستگاری دختر از پسر :
1- اگر جواب پسر به خواستگاری دختر منفی باشد ، دختر احساس سرخوردگی خواهد کرد .
2- اگر پسر به خواستگاری دختر جواب منفی بدهد ، احتمال تمسخر و آبروریزی توسط او وجود دارد .
3- احتمال دارد پسر به فکر سواستفاده از دختر بیفتد .
4- احتمال دارد در اختلافات زندگی مشترک پسر به دختر سرکوفت بزند که تو به خواستگاری من آمدی و این برخورد ، برای دختر بسیار رنج آور است .

 

در قرآن به مردان اشاره شده است که : با زنان طیب و پاکیزه ازدواج کنید . فانکحوا ما طاب لکم من النّساء . و بر صحیح بودن خواستگاری پسر از دختر صحه گذاشته است .

 

با توجه به موارد فوق خواستگاری مستقیم دختر از پسر امری اشتباه است . به هر حال ممکن است دختری از پسری خوشش بیاید . در این صورت بهترین کار این است که شخصی را به عنوان رابط بفرستد تا نظر پسر را جویا شود. لازم به ذکر است رابط باید به گونه ای حرف بزند که معلوم نشود از طرف دختر فرستاده شده است . اگر جواب پسر مثبت بود می بایست خواستگاری از طرف پسر مطرح شود .

Leave a reply:

Your email address will not be published.


CAPTCHA Image
Reload Image

Site Footer