با بداخلاقی شوهر چکار کنم ؟

با بداخلاقی شوهر چکار کنم ؟

 

ازدواج من و شوهرم به شکل سنتی بود . هر دو از خانواده های سنتی بودیم و با همدیگر روزهای خوبی را شروع کردیم . اما در ادامه مسیر رفتارمان تغییر کرد و احساس می کنم شاید به مقصد نامطلوبی هم برسیم . شوهر من فردی عصبی و دهن بین است . وقتی به او می گویم خودش را عوض کند ، حاضر نیست به حرف من که تمام زندگیم را برای او گذاشته ام و هیچ کاری جز مراقبت از زندگی و از او ندارم ، توجه کند ، اما به حرف همه توجه نشان می دهد . این ویژگی های همسرم دیگر برایم قابل تحمل نیست .

با بداخلاقی شوهر چکار کنم ؟

پاسخ مشاور:

زندگی راهی برای رشد آدمی است و از لحظه تولد تا مرگ به طور طبیعی رشد ادامه دارد ، مگر اینکه با فشار غیرعادی بخواهیم آن را متوقف کنیم . شما و شوهرتان هر دو نمی توانید و نباید در حالت اولیه بمانید . هر روز امکان بهتری برای یادگیری و بهتر شدن در اختیارتان قرار می گیرد . اگر همدیگر را در این مسیر حمایت نکنید به سمت مناسبی نخواهید رفت . اگر از همدیگر کاستی می بینید و یا در فرد مقابلتان ایرادی می بینید ، نباید آن را به عنوان ضعفی بزرگ جلوه دهید و یا اینکه آن را به شکل یک برچسب شخصیتی درآورید . اگر صفتی را به عنوان ویژگی اصلی شوهرتان درآورید ، امکان تغییر کردن را از او می گیرید . اگر به کسی برچسب بزنید به او می گویید که تو صد در صد همین هستی و انتظار دیگری از او نمی رود . در نتیجه فرد مقابل هم دیگر تلاشی برای تغییر خود نخواهد کرد . بهتر است شوهرتان را با صفات مثبتی خطاب قرار دهید و بدون منت گذاشتن و یا به رخ کشیدن کارهایی که وظیفه تمام زن و مردهاست ، صحبت کنید . مطمئن باشید با این شیوه نتیجه بهتری خواهید گرفت و روزهای خوبی در پیش خواهید داشت .

Leave a reply:

Your email address will not be published.


CAPTCHA Image
Reload Image

Site Footer