تاثیر طبع جنسی در ازدواج و طلاق

تاثیر طبع جنسی در ازدواج و طلاق

اگر طبع جنسی دو طرف ازدواج مشابه باشد موجب رضایت در رابطه جنسی می شود و احتمال دوام این ازدواج زیادتر خواهد شد . بالعکس اگر طبع جنسی دو طرف مخالف باشد یعنی یک طرف گرم مزاج (طبع گرم) و طرف دیگر سرد مزاج (طبع سرد) باشد . این مساله در روابط جنسی اثر منفی گذاشته و احتمال طلاق را افزایش می دهد .

 

بسیاری از روانشناسان معتقد هستند دلایل بسیاری از طلاق ها نارضایتی زوجین از رابطه جنسی می باشد و با توجه به تابو بودن مسائل جنسی در کشور ما معمولا دو طرف از صحبت کردن در مورد آن طفره می روند و دلایل طلاقشان را مساله ی دیگری اعلام می کنند در صورتی که دلیل اصلی بسیاری از طلاق ها نارضایتی جنسی در ازدواج می باشد .

 

شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شده باشد که چگونه می توان تشخیص داد که فردی که قصد ازدواج با او را داریم طبع جنسی سرد دارد یا گرم .

 

برای پی بردن به طبع جنسی فرد توجه کنید که اگر شخصی انرژی زیاد دارد ، پر تحرک است ، دست هایش را با اشتیاق حرکت می دهد و کم حوصله نیست احتمالا طبع جنسی گرمی دارد و برعکس اگر کم حوصله ، کم تحرک و کم انرژی است احتمالا طبع جنسی سردی هم دارد . البته این روش همیشه درست نیست و موارد خلاف نیز وجود دارند .

 

هم چنین افرادی که طبع جنسی سردی دارند بیشتر به خوراکی های شیرین و افرادی که طبع جنسی گرمی دارند بیشتر به ترشیجات تمایل دارند .

Leave a reply:

Your email address will not be published.


CAPTCHA Image
Reload Image

Site Footer