روش صحیح برقراری رابطه جنسی در شب زفاف

 روش صحیح برقراری رابطه جنسی در شب زفاف

 شب زفاف برای زن ها پایان دوشیزگی و آغاز زنانگی محسوب می گردد . بنابراین مردان به عنوان همسر می بایست با هوشیاری عمل کنند و روش صحیح برقراری رابطه جنسی در شب زفاف را یاد بگیرند تا خاطره ای خوب از خودشان در ذهن همسرشان به جا بگذارند . اگر مردها در این شب ناشیانه با همسر خود رابطه جنسی برقرار کنند این شب می تواند نفرت را در دل همسرشان ایجاد کند .

 

در شب زفاف دخترها از برقراری اولین رابطه جنسی ترس دارند که البته ریشه این ترس از درد پاره شدن پرده بکارت نیست . اگر مرد زن را قبل از برقراری رابطه جنسی به آرامش روحی برساند این درد بسیار اندک می شود . در این زمان دختر دچار نوعی شرم می باشد . دختر به مسئولیت های زندگی مشترک و خطرهایی که ممکن است در زندگی مشترک ، آینده ی او را تهدید کند می اندیشد و از آن ترس دارد و همین ها باعث می شود او از نظر روحی از برقراری رابطه جنسی واهمه داشته باشد . مرد باید اینها را مد نظر قرار داده و قبل از برقراری اولین رابطه جنسی او را از این نظر به آرامش برساند . بهترین فرصت برای جلب اطمینان زن همین دوره کوتاه می باشد .

 

رابطه جنسی در شب زفاف

مردان در این شب باید به خاطر داشته باشند که اولین رابطه جنسی و پاره کردن پرده بکارت هرگز نباید با اجبار و زور انجام گیرد بلکه باید پس از معاشقه و نوازشی صبورانه و عاشقانه زن را برای برقراری رابطه جنسی آماده نمود . هم چنین با بیان کلمات محبت آمیز قلب و روح او را تسخیر کرد . اگر مرد در این شب شتابزده برای برقراری رابطه جنسی عمل کند تنها جسم زن را بدست آورده است و از تسخیر روح او ناتوان مانده است ، این چنین اشتباهی تا پایان زندگی زناشویی می تواند اثر منفی خود را بر جای بگذارد .

 

اگر مرد در این شب شتابزده عمل کند می تواند موجب سرد مزاجی زن شده و در رابطه های جنسی بعدی هم زن نتواند به خوبی ارضا گردد. هم چنین امراض دیگر مانند پریشان خیالی و بیماری های عصبی در اثر همین رویدادهای به ظاهر کوچک است که ایجاد می شود . روانشناس باید مدت ها وقت صرف کند تا ریشه ی این بیماری ها را پیدا کند .

 

در اولین رابطه جنسی در شب زفاف مرد باید توجه کند که اگر دختر به دلیل هر علت ناشناخته میل به تسلیم شدن برای برقراری رابطه جنسی با مرد نداشته باشد باید زفاف را عقب انداخت تا دختر برای رابطه جنسی آمادگی پیدا کند و راغب به آن گردد .

 

مرد باید توجه داشته باشد وقتی دختر راغب به رابطه جنسی باشد خودش هم دوست دارد که مرد با او رابطه جنسی را برقرار کند و اگر مرد به دلیل ضعف نفس و سست بودن در رفتار بخواهد شتابزده و بدون آمادگی روحی دختر ، رابطه جنسی شب زفاف را انجام دهد سرانجام خوبی را نخواهد داشت . چون بین فتح عاشقانه تا دست یافتن وحشیانه تفاوت بسیار زیادی است و مرد باید قبل از رابطه جنسی ، روح زن را تسخیر کند .

 

در شب زفاف ممکن است مرد عیبی را در بدن دختر مشاهده کرد باید توجه کرد که هرگز نباید آن را آشکاریا اظهار تعجب کند زیرا اظهار هرگونه نارضایتی در شب زفاف می تواند دختر را دچار احساس حقارت کند .

Leave a reply:

Your email address will not be published.


CAPTCHA Image
Reload Image

Site Footer