کانال تلگرام یک زوج

تست خودشناسی بدرفتاری با دیگران

تست خودشناسی بدرفتاری با دیگران

در یکی از مراکز علمی رشد انسان در کانادا اخیرا تست هایی در زمینه ارتباط عاطفی صحیح و موانع آن طراح شده است . به یکی از جدیدترین و مهم ترین آن ها دقت فرمایید . کدام جملات را به دوستانتان می گویید .

تست بدرفتاری با دیگران

سوالات آزمون
1- عزیزم تو خودت موجب این مشکل شدی .
2- عزیزم دیگران را سرزنش نکن به خاطر گرفتاری هایت .
3- اگر از تو انتقاد نکنم تو پیشرفت نخواهید کرد .
4- اگر تو را قضاوت نکنم ، سخت کوش و موفق نمی شوی .
5- انتقاد من از تو ، راهکارهایی برای موفقیت در زندگی است .
6- همه همین مشکلات را دارند ، تو بی جهت ناراحتی .
7- ناراحتی ها و مسایلت را خیلی بزرگ می کنی یعنی جه..
8- من به خیر و صلاح تو حرف می زنم ، که از تو انتقاد می کنم .
9- اگر خیلی عاقل بودی که از تو انتقاد نمی کردم .

 

تفسیر آزمون :
نورمن مک لالان رئیس مرکز علمی مورد اشاره می گوید هرگاه شخصی حتی سه تا از جملات بالا را در ارتباط با اطرافیان به کار ببرد . دارای خطر موانع ارتباط عاطفی صحیح شده است . شخصی که دچار بازدارنده های پلید ارتباط است ، که در جملات بالا آمده باید بداند که کار خطرناکی می کند و صحیح نیست چنان حرف هایی بزند و دیگران را از خود بیزار و فراری دهد . اصولا اینقدر برای دیگران دلسوز بودن ، دلسوزی نام ندارد ، بلکه برهم زننده روابط سالم است . چنین شخصی که استفاده کننده از حتی سه جمله بالاست (بیشترش که بدتر) باید به سرعت به روان شناس و مشاور خانواده مراجعه و اعلام کند که با دیگران بدرفتاری دارد و صمیمانه کمک بخواهد .

0
اشتراک‌گذاری
1zoj

ارسال پاسخ