تست خودشناسی بدرفتاری با دیگران

تست خودشناسی بدرفتاری با دیگران

در یکی از مراکز علمی رشد انسان در کانادا اخیرا تست هایی در زمینه ارتباط عاطفی صحیح و موانع آن طراح شده است . به یکی از جدیدترین و مهم ترین آن ها دقت فرمایید . کدام جملات را به دوستانتان می گویید .

تست بدرفتاری با دیگران

سوالات آزمون
1- عزیزم تو خودت موجب این مشکل شدی .
2- عزیزم دیگران را سرزنش نکن به خاطر گرفتاری هایت .
3- اگر از تو انتقاد نکنم تو پیشرفت نخواهید کرد .
4- اگر تو را قضاوت نکنم ، سخت کوش و موفق نمی شوی .
5- انتقاد من از تو ، راهکارهایی برای موفقیت در زندگی است .
6- همه همین مشکلات را دارند ، تو بی جهت ناراحتی .
7- ناراحتی ها و مسایلت را خیلی بزرگ می کنی یعنی جه..
8- من به خیر و صلاح تو حرف می زنم ، که از تو انتقاد می کنم .
9- اگر خیلی عاقل بودی که از تو انتقاد نمی کردم .

 

تفسیر آزمون :
نورمن مک لالان رئیس مرکز علمی مورد اشاره می گوید هرگاه شخصی حتی سه تا از جملات بالا را در ارتباط با اطرافیان به کار ببرد . دارای خطر موانع ارتباط عاطفی صحیح شده است . شخصی که دچار بازدارنده های پلید ارتباط است ، که در جملات بالا آمده باید بداند که کار خطرناکی می کند و صحیح نیست چنان حرف هایی بزند و دیگران را از خود بیزار و فراری دهد . اصولا اینقدر برای دیگران دلسوز بودن ، دلسوزی نام ندارد ، بلکه برهم زننده روابط سالم است . چنین شخصی که استفاده کننده از حتی سه جمله بالاست (بیشترش که بدتر) باید به سرعت به روان شناس و مشاور خانواده مراجعه و اعلام کند که با دیگران بدرفتاری دارد و صمیمانه کمک بخواهد .

Leave a reply:

Your email address will not be published.


CAPTCHA Image
Reload Image

Site Footer