چگونه به سوالات جنسی کودکان پاسخ دهیم ؟

  یکی از وظایف حساس پدر و مادرها جواب دادن به سوالات جنسی کودک می باشد . این در حالی است که اکثر والدین از زیر بار این وظیفه شانه خالی می کنند و این مساله می تواند کودک را دچار انحرافات جنسی یا سو استفاده های جنسی دیگران کند .     سوالات جنسی کودکان   حتی مطلع ترین و با اعتماد به نفس ترین والدین هم ممکن است در مقابل سوالات جنسی کودکان دهانشان قفل شود ! اما چاره ای نیست و والدین می بایست به این گونه سوالات پاسخ دهند و آن را به دیگران واگذار نکنند ، تا از انحراف کودک یا سواستفاده های دیگران از کودک جلوگیری کنند . پدر و مادر  می توانند با دادن پاسخ های مناسب اقتضای سن فرزند ، ذهنیت او را در مورد جنسیت و مسائل جنسی پرورش بدهند .   کودکان از چه زمانی در مورد جنسیت خود کنجکاو می گردند ؟ شاید باور این مساله سخت باشد که کودکان از ابتدای تولد و هنگام شیرخوارگی هم در مورد بدن خود کنجکاو هستند . بهرحال کودکان انسان هستند و جنسیت آن ها هم از همان اول مشخص می باشد و انسان ها نیز در مورد بدن خود کنجکاو می