آموزش روش های بغل کردن همسر

آموزش روش های بغل کردن همسر

بغل کردن همسر به زن و مرد احساس مثبت بسیار خوبی را منتقل می کند . بغل کردن هورمون اکسیتوسین را در افراد ترشح می کند که موجب کاهش ابتلا به بیماری های قلبی می گردد . لمس کردن همسر هنگام در آغوش کشیدن وی به کاهش اضطراب و افسردگی کمک بسیار زیادی می کند .

 

آموزش روش های بغل کردن همسر

 

اثرات بغل کردن همسر
1- به آرامش رسیدن
2- ایجاد امنیت خاطر
3- احساس دوست داشتن
4- احساس صمیمیت
5- افزایش اعتماد به نفس
6- انتقال عشق و علاقه

 

بیان احساسات هنگام بغل کردن همسر
بغل کردن می تواند بدون صدا باشد اما برای ایجاد احساس بهتر ، بهتر است در هنگام بغل کردن همسر به وی ابراز علاقه نمایید . گفتن کلماتی مانند دوستت دارم می تواند تاثیر مثبت بفل کردن را چند برابر کند .

 

بغل کردن همسر مانند خرس
این نوع بغل کردن برای زن و شوهرهایی است که یکی از آن ها قدبلندتر است . فرد قد بلندتر رو بروی همسر ایستاده و خم می شود و دست هایش را دور شانه هایش حلقه می کند فرد کوتاه نیز سرش را روی سینه یا شانه ی همسرش قرار می دهد .

 

بغل کردن سینه به سینه همسر
این مدل بغل کردن با تماس کامل بدنی دو طرف که روبروی هم ایستاده اند صورت می گیرد . هر دو نفر باید دست خود را به دور کمر طرف مقابل یا دور شانه های طرف مقابل حلقه بزنند و سرها را به هم نزدیک کنند . در این روش بغل کردن می توان مدت زمانی طولانی تر همسر را در آغوش نگه داشت .

 

بغل کردن همسر از پشت
این روش بغل کردن برای زمانی مناسب است که همسر شما در حال انجام کاری در حال ایستاده است . بدین ترتیب که شما از پشت سر به او نزدیک شده و دست هایتان را دور کمر طرف مقابل حلقه زده و بدن خود را به او بچسبانید .

 

بغل کردن همسر هنگام راه رفتن
در این روش هنگام راه رفتن دست های دو طرف روی شانه یا به دور کمر یکدیگر قرار می گیرد و فشار کمی با دست ها به یکدیگر وارد می کنند .

 

بغل کردن همسر به روش گونه ای
در این روش که می تواند نشسته یا ایستاده صورت گیرد زوج ها باید به سمت یکدیگر بچرخند و یک طرف صورت خود را از گونه به هم بچسبانند و مقداری فشار دهند به طوری که گونه طرف مقابل را حس کنند . برای اینکه بتوانید فشار گونه هایتان را حس کنید بهتر است یک دست خود را دور کمر همسرتان بگذارید .

 

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.


CAPTCHA Image
Reload Image

Site Footer