رابطه جنسی سالم چگونه است ؟

رابطه جنسی سالم

رابطه جنسی سالم چگونه است ؟

رابطه جنسی سالم با ابراز آگاهانه انرژی جنسی در راستای افزایش عزت نفس ، سلامت و تعالی رابطه عاطفی و شخصیتی با منافع دو جانبه رقم می خورد . رابطه جنسی سالم پر انرژی و عاری از هر گونه احساس گناه ، ترس و شرمساری می باشد و به معنی توانایی فرد در کنترل رفتار جنسی و تناسلی می باشد . در این نوع رابطه فرد از طریق آن احساسات ، افکار و لذت را مبادله می کند .

پیش زمینه های رابطه جنسی سالم

رابطه جنسی سالم چگونه است ؟

 

راضی بودن :
این بدین معنی است که فرد مختار است رابطه جنسی برقرار کند یا نکند . هم چنین فرد قادر است هر زمان که مایل بود رابطه جنسی در حال وقوع را متوقف سازد .

 

برابر بودن در رابطه جنسی :
یعنی هیچ یک از شرکای جنسی بر شریک جنسی دیگر برتری و اقتدار ندارد و هر دو اقتدار یکسانی دارند .

 

احترام متقابل :
یعنی هر یک از شرکای جنسی برای خواسته های ، نیازها و خط قرمزهای طرف مقابل احترام می گذارند و آن ها را در نظر می گیرند .

 

اعتماد متقابل :
هر یک از شرکای جنسی از نظر احساسی و جسمی به همدیگر اعتماد دارند .

 

امنیت در رابطه جنسی :
یعنی هر یک از شرکای جنسی در هنگام برقراری رابطه جنسی احساس امنیت دارند و هر دو طرف در انتخاب نحوه برقراری رابطه جنسی ، زمان و مکان رابطه جنسی حق انتخاب دارند . هم چنین طرفین از احتمال عدم بارداری ناخواسته و انتقال بیماری های جنسی اطمینان داشته و احساس امنیت می کنند .

 

مسئولیت پذیری :
یعنی طرفین می بایست مسئولیت برقراری رابطه جنسی و پیامدهای آن را به عهده بگیرند . هم چنین قبل از برقراری رابطه جنسی دانش جنسی خود را افزایش بدهند .

 

 

رابطه جنسی سالم رابطه جنسی ناسالم
یک میل قابل کنترل است یک میل غیر قابل کنترل است
یک انتخاب آزادانه می باشد یک رابطه اجباری و تحمیل است
یک رابطه طبیعی است نوعی اعتیاد است
با محدودیت همراه است محدودیتی ندارد
هویت شما را تثبیت می کند هویت شما را دوگانه می کند
باعث افزایش عزت نفس می شود باعث احساس شرمساری می شود
انرژی بخش است آسیب رسان است
با عشق همراه است بدون عشق است
سهیم شدن و یگانگی است دوگانگی و انجام دادن با فردی ست
به گفتگو و ارتباط نیاز دارد به گفتگو و ارتباط نیاز ندارد
آرامش بخش است استرس زا می باشد
کاری خصوصی است کاری مخفیانه است
با احترام همراه است بهره کشی و استثمار است
دو جانبه است و منفعت دو طرفه دارد یک جانبه است و منفعت یک سویه دارد
صمیمانه است غیر صمیمانه و سرد است
با مسئولیت پذیری همراه است بدون مسئولیت پذیری می باشد
ایمنی دارد خطر آفرین است
لذت جسمانی ، روحی و معنوی است لذت جسمانی است
سلامت جسمی،روحی فرد را ارتقا می دهد سلامت جسمی و روحی فرد را کاهش می دهد

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.


CAPTCHA Image
Reload Image

Site Footer